Welke faunavoorzieningen zijn er?

Fauna voorzieningen zijn aanpassingen in het landschap om de natuur een handje te helpen. Deze aanpassingen zorgen er voor, dat dieren veilig kunnen oversteken, bijvoorbeeld over wegen, het spoor of over water. In Nederland zijn natuurgebieden vaak erg versnipperd en door kleinere gebieden met elkaar te verbinden ontstaan grote leefgebieden voor verschillende diersoorten. Deze verbinding zorgt ervoor, dat de dierenpopulaties minder kwetsbaar zijn en minder gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving.

Welke voorzieningen zijn er?

Er zijn verschillende soorten fauna voorzieningen. Zo zijn er zogenaamde ecoducten, viaducten die alleen bedoeld zijn om dieren te laten oversteken. Ze zijn vaak ingericht met planten en bomen, zodat de dieren zich veilig voelen tijdens de oversteek. Daarnaast zijn er speciale tunnels onder wegen door en faunagoten, die vooral bedoeld zijn voor kleinere dieren, zoals dassen. Op deze manier kunnen dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen zonder in aanraking te komen met verkeer. Dit zorgt voor minder dierlijke verkeersslachtoffers. Uit onderzoek blijkt, dat dieren na verloop van tijd steeds meer gebruik maken van ecoducten en faunatunnels. Blijkbaar merken ze, dat ze hier veilig kunnen oversteken en daar maken ze dan graag gebruik van.

Wat zijn wildrasters?

Om een veilige oversteek extra te stimuleren is het wel belangrijk om bij de oversteekplaatsen wildrasters te plaatsen. Daarmee wordt de onveilige manier van oversteken, over de weg, afgesloten en worden de dieren naar de veilige plaatsen geleid. Deze rasters worden vaak van gaas in combinatie met hout gemaakt, zodat ze opgaan in de natuurlijke omgeving. Het is wel belangrijk om doorgangen in de rasters te creëren. Zo kan een dier, dat per ongeluk toch aan de verkeerde kan van het raster terecht is gekomen, toch weer makkelijk aan de veilige kant komen. Een goed plan, waarbij rekening gehouden wordt met de hele omgeving, is daarom onmisbaar bij het aanleggen van deze oversteekplaatsen.